Faq's
Laatst gewijzigd op: 22 april 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat is de rol van de OR bij het invoeren van een gedragscode?

De gedragscode zelf is niet instemmingsplichtig. Toch moet de bestuurder bijna altijd om instemming vragen bij het invoeren van een gedragscode. De OR heeft namelijk instemmingsrecht over veel aspecten die doorgaans worden opgenomen in een gedragscode.

Controle

Zodra er in de gedragscode wordt opgenomen of en hoe er gecontroleerd gaat worden op het naleven van de gedragsregels dan heeft de OR instemmingsrecht (Artikel 27, lid 1l, WOR).

Consequenties

Vaak worden er in een gedragscode disciplinaire maatregelen opgenomen bij het niet naleven hiervan. Denk bijvoorbeeld aan waarschuwing, schorsing en ontslag. Ook dan heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1e).

Arbeidsomstandigheden

De OR heeft instemmingsrecht bij regelingen rondom arbeidsomstandigheden (artikel 27, lid 1d, WOR). Vaak worden gedragscodes ingevoerd om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving, waarbij het voorkomen van PSA een belangrijke reden is. Is dat het geval? Dan heeft de OR instemmingsrecht.

Werving

Soms wordt er in een gedragscode opgenomen hoe de werkgever omgaat met het werven en aannemen van personeel. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van (onbewuste) discriminatie tijdens het sollicitatieproces. De OR heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van het aanstellingsbeleid (artikel 27, lid 1e).