Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 februari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Mogen wij afwijken van de door de WOR voorgeschreven OR-omvang?

Het is mogelijk af te wijken van de in de WOR voorgeschreven OR-grootte, zo staat in artikel 6 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dat kan niet gedurende de zittingsperiode. Een wijziging van de grootte van de OR gaat pas in vanaf de eerstvolgende verkiezingen. Een aanpassing van het voorgeschreven aantal zetels kan alleen in overeenstemming met de bestuurder worden gemaakt. Het is verstandig deze afspraak voor bepaalde tijd te maken, een toekomstige OR kan anders niet gemakkelijk nieuwe afspraken maken. Leg ook goed vast wat er gebeurt met de omvang van de OR bij het groeien/krimpen van de organisatie.

Wijzig het OR-reglement

Ook de zetelwijziging moet worden vastgelegd in het OR-reglement. In dit reglement bepaalt de OR ook hoe er omgegaan wordt met het stemmen tijdens OR-vergaderingen. Meestal staat er in het reglement zoiets als ‘bij meerderheid van stemmen’. In het geval van een OR met 8 leden, betekent dit dus dat een voorstel wordt aangenomen bij 5 stemmen voor. Maar hiervan kan de OR afwijken.