Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
OR-verkiezing

Mogen wij onze OR-verkiezing uitstellen vanwege corona?

Nee, in principe niet. De wet laat dat niet toe. Er is één uitzondering, stelt de Sociaal Economische Raad: als alle partijen die te maken hebben met de OR-verkiezing (ondernemingsraad, bestuurder, vakbonden en medewerkers) hiermee instemmen, er gegronde redenen zijn en de verlenging van de zittingsduur geldt voor een redelijke en overzichtelijke periode.

WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent niet de mogelijkheid om de zittingstermijn van een or te verlengen. Formeel is dit dan ook niet mogelijk. In de praktijk gebeurt dit echter wel, maar als de zaak bij de rechter komt, gaat deze hier niet altijd in mee. Iedereen, zowel bestuurder, een lid van de OR of een werknemer, kan bezwaar maken bij de rechter. Zonder goede reden – en zelfs corona is dat niet, zegt de rechter – is er dus geen uitstel mogelijk.

(Tussentijdse) OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook onze tool OR Vote.