Faq's
Laatst gewijzigd op: 6 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze bestuurder vindt de OR-scholing te duur en wil maar een deel betalen. Wat nu?

In artikel 22 van de WOR staat dat de bestuurder de kosten moet vergoeden voor scholing die de OR redelijkerwijs nodig heeft voor het functioneren. De discussie ontstaat vaak over het woord ‘redelijkerwijs’. De OR vindt de kosten wel redelijk, de bestuurder niet. Handig is om dan uit te komen op de zogenaamde richtbedragen van de SER. In de SER hebben werkgevers en werknemers daarover afspraken gemaakt, daar zou ook je bestuurder zich aan moeten houden.

SER richtbedragen

Een rekenvoorbeeld. De meeste OR’en gaan een keer per jaar op een zo’n op maat gemaakte cursus van al gauw 4 tot 5 dagdelen. De SER geeft aan een richtbedrag van € 1.055 (peiljaar 2020) voor een dagdeel maatwerkcursus voor de gehele OR. Gemiddeld betekent dat op jaarbasis ruwweg zo’n € 5.000 voor maatwerk, exclusief btw en eventuele accommodatiekosten. Daarnaast kunnen OR-leden en hun eigen commissieleden ook individueel kennis en vaardigheden bijspijkeren via open trainingen. Het SER richtbedrag daarbij is € 190 per dagdeel per cursist. Is het noodzakelijk dat ieder (commissie)lid van de OR twee dagdelen op cursus gaat, reken dan op € 380 per OR-lid of OR-commissielid per jaar. Leden van de OR die ook in een commissie zitten (zoals de arbo- of financiële commissie) tellen dubbel.