Faq's
Laatst gewijzigd op: 11 september 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze OR bestaat uit meerdere parttimers. Hebben zij minder tijd voor hun OR-werkzaamheden dan de fulltime medewerkers?

Nee, OR-leden die deeltijd werken hebben precies dezelfde rechten als fulltime medewerkers in de OR. Het aantal uren dat zij aan OR-werk kunnen besteden wordt niet naar rato berekend.

Het kan bij parttime medewerkers wel vaker voorkomen dat een vergadering niet onder werktijd valt. Als een vergadering buiten werktijd valt, moeten bestuurder en OR een compensatie afspreken in loon of in tijd. Het is niet de bedoeling dat deze OR-leden vergaderen in eigen tijd.