Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 januari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze OR wordt opgeheven, wat moet ik doen met ons OR-archief en zijn er bepaalde stukken die ik moet bewaren?

Er is geen wettelijke bepaling die voorschrijft dat u OR-stukken dient te bewaren. Komt of is er een volgende ondernemingsraad, bijvoorbeeld bij de overgang van de organisatie? Of een PVT in plaats van een OR? Dan is het voor die opvolgers wel prettig om inzicht te hebben in deze stukken. Overleg met de voorzitter of secretaris in welke stukken zij graag inzicht willen hebben.

Privacy

Houd wel de privacywetgeving AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht als er in de documenten ook persoonsgegevens staan. Want alhoewel er in deze uitvoeringswet geen concrete bewaartermijn hiervoor staat, bepaalt de wet wel dat u documenten met persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan dat de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Ga ook na of er binnen uw organisatie iets is afgesproken over de bewaarplicht. Geeft de andere OR aan dat zij bepaalde stukken niet hoeven in te zien? Dan kunt u deze vernietigen.