Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 februari 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Vanaf hoeveel werknemers ie een werkgever verplicht om een vorm van medezeggenschap in te voeren?

De WOR regelt de medezeggenschap van werknemers in bedrijven en organisaties met tenminste 10 werknemers. Als er minder dan 50 werknemers in de onderneming werkzaam zijn, dan is de werkgever verplicht tot het houden van personeelsvergaderingen. De werkgever hoeft pas een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen als een meerderheid van de werknemers hier om vraagt. Wanneer er 50 of meer werknemers werken in een organisatie, dan is de werkgever verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen.