Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 maart 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
PAGO

Voor wie is een PAGO verplicht?

Meestal zijn werknemers niet verplicht om aan een PAGO mee te werken, tenzij dat in de cao of in een specifieke wet is bepaald. Bepaalde beroepsgroepen, zoals de brandweer, ambulancezorg en beroepschauffeurs zijn verplicht on een medisch onderzoek te ondergaan vanwege bepaalde risico’s voor de werknemer en de klant. Een oververmoeide chauffeur die achter het stuur kruipt kan de passagier in gevaar brengen als hij niet in optimale conditie kan rijden. En een ambulancemedewerker moet onder hoge druk en met veel snelheid moeilijke medische werkzaamheden uitvoeren die voor veel patiënten van levensbelang zijn. Het is voor deze specifieke beroepsgroepen daarom uiterst belangrijk dat zij gezond en fit zijn en geen arbo-gerelateerde klachten hebben.

Voor alle werknemers

Toch moet uw bestuurder een PAGO onderzoek wel aan het personeel aanbieden. In welke frequentie dit gebeurt, is aan uw organisatie. Werknemers hebben volgens artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) recht op een periodiek arbeidsgezondheidsdeskundig onderzoek.

Lees meer over het PAGO in deze checklist.