Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 maart 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Wanneer eindigt het lidmaatschap van een OR-lid?

Normaal gesproken treden OR-leden om de drie jaar af en zijn daarna meteen weer herkiesbaar. In uw OR-reglement kunnen afwijkende regels zijn afgesproken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om af te spreken dat OR-leden om de twee, of juist om de vier jaar aftreden. Ook kunnen er beperkingen worden gesteld aan de herkiesbaarheid van OR-leden.

Voortijdig einde OR-lidmaatschap

Het lidmaatschap van een OR-lid stopt voortijdig als dit OR-lid niet meer in uw organisatie werkzaam is. Ook kan ieder OR-lid ontslag nemen als lid van de ondernemingsraad. Wilt u uw OR-werk stopzetten? Dan dient u uw ontslag als OR-lid schriftelijk aan de voorzitter en bestuurder kenbaar te maken, zo bepaalt de WOR in artikel 12 lid 4.