Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 september 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
RI&E

Wat is de rol van de OR bij een RI&E?

De OR heeft instemmingsrecht voor de RI&E en het Plan van Aanpak dat hierbij hoort. Wanneer de RI&E dus aangepast of vernieuwd wordt, is het belangrijk om goed te kijken hoe de RI&E tot stand komt. Wordt er een methode gebruikt die passend is voor jouw organisatie? Raadpleeg hierbij (interne) deskundigen wanneer je twijfelt. Bij het Plan van Aanpak is het belangrijk om te checken of de hierin gemaakte verbeterpunten duidelijk beschreven zijn. Zijn er data gekoppeld aan de verbeterpunten? Is er duidelijk wat er aangepast gaat worden? Wie zorgt ervoor dat de verbeterpunten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd?

Betrek de achterban

Vaak is de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak onbekend voor de meeste werknemers. Dat terwijl elke werknemer inzagerecht in de RI&E heeft. Neem als OR een verbindende rol aan door werknemers al vroeg te betrekken bij het opstellen van de RI&E en de uitvoering die daarop volgt. Vaak hebben werknemers een waardevolle toevoeging bij het bedenken van oplossingen voor verschillende risicovolle situaties, omdat zij daar zelf mee te maken krijgen tijdens het werk.

Alle soorten risico’s

Houdt als OR ook vinger aan de pols bij de bestuurder tijdens het opstellen van de RI&E, nog voordat de instemmingsaanvraag uw kant op komt. Kijk met name of er ook aandacht is voor minder concrete veiligheidsrisico’s die vaak zorgen voor emotionele last zoals pesten, agressie en werkdruk. Meer informatie over de RI&E vind je in deze checklist.