Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 maart 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat is het voordeel van het oprichten van een VGWM-commissie?

Het instellen van een VGWM-commissie (veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu) vergroot de effectiviteit en efficiency en versterkt de invloed op de besluitvorming. De OR heeft op veel arbothema’s instemmingsrecht en de werkgever moet actief informatie uitwisselen over het te voeren beleid. Daardoor zal arbeidsomstandigheden regelmatig op de agenda van de overlegvergadering staan. Het bespreken kost in de praktijk veel tijd, gaat vaak over details en is niet voor iedereen te volgen of interessant.

Ook vergt het specialistisch kennis om mee te kunnen praten. De VGWM-commissie kan zich die eigen maken en daardoor op gelijkwaardig niveau meepraten. Als de OR een deel van de bevoegdheden aan de commissie delegeert vergroot dat de slagvaardigheid. De leden van de commissie, preventiemedewerkers en de arbocoördinator wisselen informatie uit, bespreken de details en bereiden de besluiten voor. De onderwerpen worden dan op de overlegvergadering niet meer inhoudelijk besproken maar als “hamerstuk” afgehandeld.