Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 juni 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat kan de OR doen als er niemand binnen de OR beschikbaar is voor de functie van secretaris?

De OR is niet verplicht om een van zijn leden als OR-secretaris te benoemen. De wet verplicht de OR wel om een voorziening te treffen voor het secretariaat. Er kan dus ook iemand buiten de OR aangewezen worden om tijdelijk of op structurele basis de secretariële taken voor de OR op zich te nemen. De bestuurder moet behulpzaam zijn bij het regelen van secretariële ondersteuning voor de OR.