Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 januari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat kunnen wij als OR doen als een OR-lid niet goed functioneert?

Als een OR-lid niet goed functioneert, beïnvloedt dit de hele ondernemingsraad. Het is niet eenvoudig om hier als ondernemingsraad iets aan te doen. Uw OR-collega is immers gekozen door de achterban en u heeft niet de bevoegdheid om diegene te ontslaan. Heeft u al meerdere malen geprobeerd verbetering in de situatie aan te brengen, bijvoorbeeld door individuele scholing of coaching, maar is dit niet gelukt?

Artikel 13 WOR

Als u er met uw OR-collega niet uitkomt en er geen verbetering optreedt, kunt u overwegen om naar de kantonrechter te stappen. Artikel 13 WOR biedt u namelijk de mogelijkheid om een verzoek bij de kantonrechter te doen om het OR-lid voor een bepaalde termijn uit te sluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad. Dit kan alleen als het OR-lid de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig belemmert.

Let op: ook uw bestuurder kan dit verzoek doen, maar alleen op grond van het feit dat deze OR-collega het overleg van de ondernemingsraad met de ondernemer ernstig belemmert