Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 maart 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Welke onderwerpen moeten verplicht in het OR-reglement worden opgenomen?

In het OR-reglement kunt u als ondernemingsraad bepaalde regels vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan regels omtrent de kandidaatschap voor verkiezingen, hoe om te gaan met tussentijdse vacante zetels en hoe vaak er een vergadering plaatsvindt. U kunt zelf bepalen hoe uitgebreid hoe u het reglement wilt maken. Wel zijn er een aantal punten, die u verplicht in het reglement moet opnemen, dit is vastgelegd in artikel 14 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Verplichte aspecten OR-reglement:

  • Hoe vaak je als OR samenkomt;
  • Op welke manier je als OR samenkomt;
  • Hoeveel leden er aanwezig dienen te zijn om de vergadering door te laten gaan;
  • Voorschriften omtrent het stemrecht;
  • Of er een ambtelijk secretaris aanwezig is;
  • Hoe de agenda van de OR-vergadering met bestuurder, achterban en OR-leden gedeeld wordt;
  • Wanneer de bestuurder, OR-leden en achterban op de hoogte worden gesteld van de agenda. Dit mag overigens niet later zijn dan zeven dagen voordat de vergadering plaatsvindt.
  • Het opmaken en bekendmaken van het OR-jaarverslag en de verslagen van vergaderingen.