Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Bedrijfsonderdeel vervalt

Welke rechten heeft de OR bij het outsourcen van een organisatiedeel?

Hier is geen eenduidig antwoord op. In de WOR staat niet iets expliciets over outsourcen. Maar het adviesrecht kan worden toegekend op basis van de volgende artikelen:

  • overdracht van de zeggenschap van een deel van de onderneming (artikel 25, lid 1a WOR);
  • een belangrijke inkrimping of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming (artikel 25, lid 1d WOR);
  • een wijziging in de organisatie van de onderneming (artikel 25, lid 1e WOR).

Besluit van de bestuurder

In de meeste gevallen is van bovenstaande sprake wanneer de bestuurder het voorgenomen besluit heeft een onderdeel van de organisatie te outsourcen. Het moet dan wel een belangrijk besluit zijn: het hangt er dus vanaf wat de gevolgen van outsourcing zijn voor de organisatie en betrokkenen.

Stel uzelf als OR de volgende vragen om een inschatting te maken van het belang van het besluit:

  • Wordt er een kernactiviteit uitbesteedt?
  • Hoeveel medewerkers zijn er betrokken?
  • Wat zijn de gevolgen voor deze medewerkers?
  • Wat zijn de gevolgen voor het verplaatsen van de activiteiten voor de organisatie?
  • Is de outsourcing onderdeel van een grotere reorganisatie?

Adviesrecht

Als de bestuurder advies wil inwinnen van een expert voor de outsourceplannen heeft de OR adviesrecht over de verstrekking van de adviesopdracht. Let op: het adviesrecht geldt niet voor de keuze van de expert of adviseur zelf, maar om de inhoud van de adviesopdracht.

Meer weten over de verschillende rechten van de OR? Kijk dan het webinar Haal meer uit de WOR: aan de slag met onbekende rechten.