Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 mei 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Welke taken hebben de voorzitter en de secretaris?

De voorzitter heeft de volgende taken:

 • leidinggeven aan de OR-vergaderingen
 • het team dat de OR vormt managen
 • met de (ambtelijk) secretaris voor een goede organisatie van het OR-werk zorgen
 • de OR bij procedures vertegenwoordigen
 • aanspreekpunt zijn van de OR binnen en buiten de organisatie.
 • Iedere voorzitter vult zijn taken op een andere manier in. Een gevaar is dat de voorzitter te veel hooi op zijn vork neemt of te ver voor de troepen uitloopt.

In het OR-reglement staan ook de taken van de secretaris beschreven. Bijvoorbeeld:

 • vergaderingen bijeenroepen
 • vergaderingen voorbereiden met de voorzitter
 • agenda opstellen
 • notulen maken van de vergaderingen
 • brieven schrijven
 • OR-berichten voor de achterban schrijven
 • website van de OR bijhouden
 • OR-jaarverslag maken
 • OR-achief bijhouden
 • akte van overdracht opstellen aan het einde van de zittingsperiode.