Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Wie schuift er van werkgeverszijde aan bij artikel-24 overleg?

De Wet op de ondernemingsraden bepaalt dat tenminste twee keer per jaar bestuurder en OR een overleg hebben over de algemene gang van zaken in de organisatie. Dat heet het artikel-24 overleg, genoemd naar het gelijknamige artikel uit de WOR. Maar niet alleen de bestuurder is daarbij aanwezig namens de werkgever.

Ook toezichthouder

Als er een toezichthouder is, zoals een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen, dan dient ook die aanwezig te zijn bij het artikel-24 overleg. Komen in het overleg tussen bestuurder en OR bijvoorbeeld ook personele of financiële onderwerpen uitgebreid aan bod, dan kan op verzoek van de bestuurder of de OR ook de HR- of financieel specialist als interne deskundige aan de vergadering deelnemen.