Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 december 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij hebben een OR-lid dat niet functioneert. Hoe komen we hiervan af?

In de OR ligt de formele macht niet bij een persoon. Ieder OR-lid is gelijk. U kunt dus slecht functionerende OR-leden niet ontslaan. Het beste is dat u eerst eens met dat slecht functionerende OR-lid praat. Dat hoeft niet door de hele groep, maar alleen door de voorzitter en/of secretaris. Leg hem uit waarom anderen zich ergeren aan zijn gedrag en wat het betekent voor het functioneren van de raad. Het kan best zo zijn dat hij zich van geen kwaad bewust is. Controleer of de boodschap helder overkomt en zoek meteen naar mogelijkheden tot verbetering. Dat hangt natuurlijk sterk af van de inzet van het lid. Probeer concrete afspraken te maken en zorg voor een vervolggesprek na één of twee maanden. Als er geen verbetering optreedt, kunt u hem vragen zijn lidmaatschap neer te leggen, maar daar hoeft hij geen gevolg aan te geven.

Er is ook nog een juridische weg, artikel 13 uit de WOR. De Wet op de ondernemingsraden heeft een bepaling die de kantonrechter in staat stelt een OR-lid van alle of een deel van zijn taken te ontheffen. Artikel 13 bepaalt dat zowel de OR als de bestuurder zo’n verzoek kan indienen. De ondernemingsraad doet dat, omdat het OR-lid zijn werkzaamheden ernstig belemmert. De bestuurder doet dat, omdat het betreffende OR-lid het overleg met de OR onmogelijk maakt. Uit eerdere vonnissen blijkt dat de rechter deze mogelijkheid zeer terughoudend toepast. Schending van geheimhouding kan een reden zijn, niet afwijkende mening van een OR-lid. Voordat u een verzoek bij de kantonrecht indient, moet u eerst met het betreffende lid overleggen. Hij moet immers zijn gedrag kunnen verbeteren.