Faq's
Laatst gewijzigd op: 11 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Advocaat

Wij willen als OR in beroep gaan tegen een besluit van de bestuurder. Wie betaalt de advocaatkosten?

De kosten van een extern adviseur, expert of advocaat zijn in principe altijd voor rekening van (de bestuurder van) uw organisatie. U heeft wettelijk recht als OR een extern adviseur inschakelen volgens artikel 16 van de WOR. De kosten die hier naar redelijkheid mee gepaard gaan, moet de bestuurder vergoeden. Vraag daarom verschillende offertes op bij advocaten. Zo voorkomt u discussie met de bestuurder over wat een ‘redelijke prijs’ is.

Gespecialiseerde advocaat

Voor een procedure bij de Ondernemingskamer of de kantonrechter is het verstandig om u goed te laten vertegenwoordigen, dan is een advocaat met expertise altijd de beste optie. Het heeft weinig zin bij een bevriende echtscheidingsadvocaat of vastgoedjurist aan te kloppen. Zorg dus dat u als OR op zoek gaat naar een advocaat die gespecialiseerd is in medezeggenschapsrecht in combinatie met arbeidsrecht of ondernemingsrecht, al naar gelang het onderwerp van het voorgenomen bestuursbesluit.

Begroting

Sommige OR’en vinden het fijn om vooraf jaarlijks met hun bestuurder een budget af te spreken voor scholing. Faciliteiten en de inhuur van externe deskundigen. Pas op dat u uzelf daarmee niet in de voet schiet. Gaat uw advocaat namelijk over het afgesproken bedrag heen, dan kan de bestuurder moeilijk gaan doen over de extra facturen. Spreek daarom liever geen jaarlijks maximaal budget af, maar hoogstens een minimumbudget voor scholing en fixeer de bijdrage in de kosten van externe deskundigen niet.

Wil je meer weten over je rechten en plichten als OR? Kijk dan het webinar OR & bestuurder: de OR gepasseerd.