Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 mei 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij zijn van plan één OR-zetel in te leveren, zodat we voldoende budget hebben om een ambtelijk secretaris in te kunnen huren. De kosten die de bestuurder kwijt zou zijn aan de tijd van het OR-lid kunnen dan aan een AS worden besteed. Kan dat?

Een betere oplossing zou zijn om de extra uren die de secretaris van de OR heeft, ten opzichte van een regulier OR-lid, te gebruiken om ambtelijke ondersteuning voor in te schakelen. Het aantal OR-leden wordt dan niet aangetast en zo blijft de OR een evenredige afspiegeling van het personeel.

Bij het herinrichten van het urenbudget is het belangrijk om te inventariseren welke taken de ambtelijk secretaris van de secretaris (en wellicht andere OR-leden) gaat overnemen en hoeveel uren dat scheelt. Bij het urenbudget geldt overigens wel een minimum van 60 uur per OR-lid + 5 scholingsdagen per jaar.