Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 april 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Zijn er wettelijke eisen verbonden aan het opstellen van een OR-jaarverslag?

Er staan geen richtlijnen in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) rondom het OR-jaarverslag, behalve dat het verplicht is deze te maken en aan bestuurder en achterban te verstrekken.

Wel dient u zich te houden aan de regels rondom het jaarverslag die in het OR-reglement zijn opgenomen. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer het jaarverslag uiterlijk beschikbaar moet zijn voor de directeur en de achterban. Ook staat hierin vaak over welke periode het jaarverslag gaat.

Bedenk wel van tevoren met de OR welk doel de OR wil bereiken met het jaarverslag. Wilt u de achterban enthousiasmeren om zich kandidaat te stellen voor de OR? Of verantwoording afleggen over wat de OR precies heeft gedaan? Is het een aanvulling op het OR-archief? Wanneer dit doel is bepaald, kunt u een gepaste vorm en inhoud bedenken voor het jaarverslag.

De meeste OR-jaarverslagen bevatten in ieder geval globale informatie rondom de volgende thema’s:

  • Voorwoord van de voorzitter over indrukken van het afgelopen jaar
  • De onderwerpen die de OR het afgelopen jaar heeft behandeld (adviesaanvragen, instemmingsaanvragen, initiatiefvoorstellen, etc.)
  • De successen van de OR
  • Wanneer er verkiezingen zijn geweest, wordt hier meestal aandacht aan besteed (denk aan opkomst, kandidaten, uitslag)
  • De samenstelling van de OR en eventuele commissies
  • Het aantal vergaderingen
  • De gevolgde scholing
  • Geheimhouding (hoe vaak, over welke thema’s)
  • Vooruitblik nieuwe jaar