Faq's
Laatst gewijzigd op: 16 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Zijn OR leden uitgezonderd van bedrijfseconomisch ontslag?

Nee. In principe hebben OR leden geen uitzonderingspositie:

• bij gehele of gedeeltelijke bedrijfssluiting;
• bij ontslag op bedrijfseconomische gronden;
• bij ontslag op staande voet bij bijvoorbeeld diefstal of fraude;
• bij ontslag wegens disfunctioneren.

Ontslagbescherming

De grote ‘tenzij’ is wanneer het ontslag verband houdt met het lidmaatschap van ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (PVT). In dat geval heeft u wel ontslagbescherming. Wil een en werkgever u dan toch ontslaan, dan zal hij ook moeten aantonen dat het ontslag niets te maken heeft met uw OR-werk.

Medezeggenschap

En niet alleen als lid heeft u recht op ontslagbescherming. Ook als u op een andere manier actief bent voor de medezeggenschap in uw organisatie:

• inspanningen verricht om een OR op te richten in uw organisatie;
• kandidaat bent voor een zetel in de OR;
• korter dan twee jaar geleden nog lid was van de OR;
• lid bent van een OR-commissie binnen uw organisatie.
Meer weten over bedrijfseconomisch ontslag? Kijk dan het webinar OR & corona: reorganisatie en sociaal plan.