Modellen
Laatst gewijzigd op: 2 november 2019

Model functieomschrijving ambtelijk secretaris

Wil uw ondernemingsraad een ambtelijk secretaris aantrekken? Uw OR beoordeelt of er behoefte is aan ondersteuning door een ambtelijk secretaris. Daarna zet u de taken op een rij. Stel een functieprofiel op, zodat u kunt beginnen met werven. Zijn het meer secretariële, beleidsvoorbereidende of adviserende taken? Overleg met uw bestuurder en stel de functieomschrijving vast. Gebruik daarvoor dit voorbeeld.