Nieuws
Publicatiedatum: 9 oktober 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

1 op 3 OR’en krijgt te weinig tijd om hun werk goed te doen

Gemiddeld besteedt een lid van de ondernemingsraad 8,3 uur per week aan het OR-werk. Veel ondernemingsraadsleden worden door hun directie daarvoor vrijgesteld van hun gewone werk. Gemiddeld is dat 6,8 uur per week. Per saldo besteedt een medezeggenschapper dus circa 20% meer tijd aan de OR dan dat men ervoor is vrijgesteld. 31% van de OR-leden vindt dat hij of zij (vanwege het gewone werk) onvoldoende tijd kan vrijmaken om het OR-werk naar behoren te doen, 33% vindt dat ze te weinig worden vrijgesteld door hun directie. Voorzitters besteden de meeste tijd aan het OR-werk, 10,7 uur per week, secretarissen 7,5 uur en gewone OR-leden 6,3 uur.

61% OR’en krijgt ondersteuning van ambtelijk secretaris
61% van de OR’en krijgt ondersteuning van een ‘ambtelijk secretaris’ bij het OR-werk. Een ambtelijk secretaris is niet zelf lid van de OR, maar iemand van binnen of buiten de organisatie die het OR-werk secretarieel, procedureel en organisatorisch ondersteunt en de OR daarin adviseert. Hoe groter de organisatie, des te meer men een beroep doet op ambtelijke ondersteuning. OR’en in organisaties tot 100 werknemers maken gemiddeld 2 dagdelen gebruik van een ambtelijk secretaris, bij meer dan 400 werknemers loopt dat op tot 6 dagdelen.