Nieuws
Publicatiedatum: 31 oktober 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

1 op 4 OR’s onduidelijkheid rechten en faciliteiten

Voor een deel is de discussie tussen bestuurder en OR waarschijnlijk te verklaren door de behoefte van de bestuurder de OR ‘kort aangelijnd’ te houden of de wens de OR niet overal in te betrekken. Voor een deel is het echter ook de onwetendheid van de OR zelf. Een op de vier ondernemingsraden weet namelijk zelf niet precies welke rechten en faciliteiten de OR eigenlijk heeft. Bij vier op de vijf ondernemingsraden bestaat onduidelijkheid over de precieze invulling van het adviesrecht en het instemmingsrecht. Bij het informatierecht is dat ruim 70%, rond de 60% onduidelijkheid is er over het (in de praktijk vaak weinig gebruikte) initiatiefrecht en de faciliteiten waarop de OR een beroep mag doen.

Kleine OR meest onwetend
Hoe kleiner de OR (en dus hoe kleiner de organisatie), des te groter is die onduidelijkheid. Bijna een op de drie kleine OR’s (tot en met 5 leden/100 werknemers) weet niet goed wat hun rechten en faciliteiten zijn. Ook in Nederlandse vestigingen van buitenlandse multinationals is de onduidelijkheid groter dan gemiddeld. Scholing helpt overigens: hoe meer scholing een OR volgt, des te beter leert een OR wat zijn rechten en faciliteiten zijn.