Nieuws
Publicatiedatum: 10 januari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
OR-scholing

Accountant moet OR meteen informeren bij zorgen over continuïteit

Met ingang van 1 januari 2023 moeten accountants die zich ernstige zorgen maken over de financiële continuïteit van een organisatie hun accountantsverklaring ook direct toesturen aan de ondernemingsraad. In het aangepaste artikel 31a, lid 8 van de Wet op de ondernemingsraden staat dat als de accountant bij de continuïteitspargraaf uit jaarrekening een zogenaamde negatieve verklaring verstrekt (conform artikel 2:393, lid 5h van het Burgerlijk Wetboek), hij de negatieve verklaring onverwijld aan de OR moet sturen.