Nieuws
Publicatiedatum: 20 december 2023 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
arbo-arts

Arbeidsinspectie tikt PostNL op de vingers

De arbeidsinspectie heeft op basis van controles bij PostNL geconcludeerd dat medewerkers in de distributiecentra te veel rolcontainers tegelijk voorttrekken en te zware pakketten tillen zonder hulpmiddelen om het werk te verlichten. Ook vermoedt de inspectie dat medewerkers meer nachtdiensten werken dan wettelijk is toegestaan en afgesproken is met de OR. De arbeidsinspectie eist dat de werkgever de arbeidsomstandigheden verbetert, zodat medewerkers niet meer te zwaar belast worden.

Uitzendbureaus

Het werk in de depots wordt vooral gedaan door uitzendkrachten en mensen uit sociale werkvoorziening. De Arbeidsinspectie gaat de rol van de betrokken uitzendbureaus en de manier waarop deze werknemers in Nederland behandeld worden verder onderzoeken. Verder moet PostNL de risico’s op het gebied van fysieke belasting (en de bijbehorende maatregelen) beter in kaart brengen en vastleggen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).