Nieuws
Publicatiedatum: 26 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Investering

Bik voor uw organisatie? Dan eerst advies van de OR

Gaat uw bedrijf extra investeren tijdens de coronacrisis vanwege de fiscaal gunstige Bik-regeling? Dan moet de bestuurder met de investeringsplannen langs de ondernemingsraad voor advies. De Baangerelateerde Investeringskorting (Bik) maakt het mogelijk om tot 3% van de investering terug te krijgen via de loonbelasting. Door deze constructie kunnen alle bedrijven gebruik maken van de regeling en niet alleen maar bedrijven die winst maken.

Adviesrecht

Artikel 25 lid 1 h en i van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat de OR adviesrecht heeft over ‘een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming’ of ‘het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming’. Komt uw bestuurder met investeringsplannen bij de OR? Vraag dan of hij gebruik wil maken van de Bik-regeling.