Nieuws
Publicatiedatum: 7 juni 2017 | Geschreven door: Wander de Groot
governance codes

De representatieve OR

Is de OR een goede afspiegeling van het medewerkersbestand binnen jouw organisatie? En vertegenwoordigt jouw OR alle deelbelangen van de verschillende groepen in de organisatie? Denk maar eens – in het kader van diversiteit – aan de verdeling man/vrouw, de leeftijdsopbouw en de culturele achtergrond van de leden van de OR. Of – in het kader van de steeds verdergaande flexibilisering – naar de verschillende groepen vaste en tijdelijke medewerkers, gedetacheerden, zzp-ers en vrijwilligers. Sinds deze week is er een onderzoek gestart naar de representativiteit van de OR onder de naam OR Trends.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door Performa in samenwerking met de Universiteit Leiden.

Meedoen?

Wil je ook meedoen aan OR Trends? Dan kan dat natuurlijk. Klik hier en je doet direct mee aan de anonieme vragenlijst. Het onderzoek duurt maar 15 minuten. De resultaten worden gepresenteerd op OR-Live op 11 oktober. Alle deelnemers krijgen de resultaten gratis toegestuurd. Met de resultaten kan je jouw OR vergelijken met het landelijk gemiddelde.