Nieuws
Publicatiedatum: 16 maart 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Forse stijging fusiemeldingen in 2019

In 2019 zijn er maar liefst 701 fusies gemeld bij de Sociaal Economische Raad, tegenover 655 meldingen in 2018. Het is het zevende jaar op rij dat het aantal fusies toeneemt. Fusies moeten verplicht worden gemeld bij de SER, omdat ze grote gevolgen kunnen hebben voor de werknemers van de fusiepartners.

SER fusiecode

De SER heeft daarvoor speciale fusiegedragsregels opgesteld. Belangrijk is hierbij om een fusie ook tijdig te melden bij de desbetreffende vakbonden, zodat zij nog de gelegenheid hebben om hier invloed op uit te oefenen, bijvoorbeeld voor een sociaal plan als er ontslagen door de fusie dreigen. Ook voor de OR is het van groot belang goed zicht te houden op het fusieproces. Lees in onze FAQ hoe je daar mee omgaat.