Nieuws
Publicatiedatum: 19 juni 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoe representatief is jouw OR?

Vormt jouw OR een goede afspiegeling van jullie medewerkersbestand als je kijkt naar contractvorm, leeftijd, geslacht en culturele achtergrond? Daar kan je achter komen door mee te doen OR Trends. Al meer dan 600 OR leden gingen je voor! Meedoen kan nog tot 6 juli 2017.

Flexibele schil

Een van de thema’s is omgaan met de groeiende groep flexibele medewerkers. We onderkennen vijf groepen medewerkers: met een vast contract, met een tijdelijk contract, gedetacheerden/uitzendkrachten, ZZP’ers en vrijwilligers. De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (Artikel 28, lid 1) de plicht toe te zien op de naleving van voorschriften rond arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeids- en rusttijden voor de medewerkers. Hoe doet de OR dat?

Diversiteit en discriminatie

Daarnaast gaat OR Trends ook in op de manier waarop ondernemingsraden omgaan met regelingen om discriminatie tegen te gaan met het oog op gender, culturele achtergrond en leeftijd. Maakt de OR gebruik van haar rechten op deze gebieden en draagt de OR voldoende bij aan het tegengaan van discriminatie binnen de organisatie?

Meedoen?

Klik hier en je doet direct mee aan OR Trends. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten, de gegevens worden anoniem verwerkt. De resultaten worden gepresenteerd op OR Live op 11 oktober. Alle deelnemers die dat willen, krijgen de resultaten gratis toegestuurd. Zo kan jij je eigen benchmark maken en kijken hoe ‘inclusief’ jouw OR is.