Nieuws
Publicatiedatum: 1 maart 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Thuiswerken

Kabinet komt met criteria voor thuiswerk

Het kabinet heeft een nieuwe handreiking voor richtlijnen bij thuiswerk gepubliceerd. Hiermee wil zij thuiswerken meer afdwingen, iets dat tot nu toe vooral een eenzijdig besluit was van de werkgever. Ook moet de handreiking onduidelijkheid wegnemen over thuiswerken en de werkgever helpen bij zijn keuze of een werknemer op kantoor of thuis aan de slag kan. De richtlijn is opgesteld in samenwerking met sociale partners en gepubliceerd op 24 februari. De criteria zijn onderverdeeld in scenario’s voor werkgevers en werknemers.

Werknemers

De handreiking geeft handige tips voor werknemers om verschillende werkscenario’s van uit huis mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Online vergaderen met collega’s. Dat kan gemakkelijk via een videoverbinding. Er zijn heel veel programma’s waarmee videobellen met grotere groepen mogelijk is. Bijvoorbeeld Zoom, Microsoft Teams, Facetime en Skype. Experimenteer met deze programma’s en bekijk wat het best binnen uw organisatie past.
  • Hou mentale klachten goed in de gaten. Werknemers die last hebben van mentale klachten moeten direct in gesprek met de werkgever. Zorg dat er als eerst wordt gezocht naar een oplossing waarbij de werknemer thuis aan het werk kan blijven. Lukt dit niet, dan kan uw werkgever maatwerkafspraken maken om de werknemer (gedeeltelijk) weer op kantoor aan het werk te laten. Natuurlijk met de nodige coronamaatregelen.
  • Zorg voor een goede werkplek. Vraag of de werkgever budget beschikbaar kan stellen voor de inrichting van een gezonde werkplek thuis. Misschien is er op kantoor ook ongebruikt meubilair, dat u kunt lenen om thuis een eigen werkplek in te richten.
  • Wissel de werkzaamheden af. Overleg met de leidinggevende over een aanpassing in de dagindeling.
  • Omgaan met thuiszittende kinderen. Pas in overleg de werktijden aan, zodat de zorg voor kinderen beter met thuiswerk te combineren is. Is dit echt niet mogelijk, overleg dan of het mogelijk is (deels) coronaproof op kantoor aan het werk te gaan.

Thuiswerk en de OR

Als OR is het belangrijk om er goed op te letten of alle regels en afspraken over thuiswerken worden nageleefd. De bestuurder moet als werkgever voor werknemers die (voor een deel) gaan thuiswerken van alles regelen, vooral op arbo- en werktijdengebied. Sommige thuiswerkmaatregelen zijn ook advies- of instemmingsplichtig. Lees meer over de rol van de OR bij thuiswerk in deze checklist.