Nieuws
Publicatiedatum: 9 september 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Maak gebruik van de duurzame inzetbaarheidstools

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een website gemaakt om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Op deze website vindt u tools, scans en handreikingen zoals de werkbalansmeter en een vitaliteitsscan. Ze kunnen helpen bij het aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. De afgelopen maanden zijn vele suggesties aangedragen voor het opnemen van nieuwe instrumenten. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van de Toolbox met bijna 20 instrumenten. Er zijn nu 99 instrumenten te vinden. Meer informatie vindt u hier.