Nieuws
Publicatiedatum: 17 februari 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Medezeggenschap voor buitenlandse vestiging

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat werknemers van buitenlandse vestigingen van Nederlandse organisaties dezelfde medezeggenschapsrechten moeten krijgen als hun Nederlandse collega’s. Die zeggenschapsrechten moeten ook gelden voor buitenlandse werknemers die door een fusie onder een Nederlandse organisatie komen te vallen. Het wetsvoorstel is het gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat hof oordeelde in 2013 dat Nederland de Europese regels voor grensoverschrijdende fusies niet nakwam. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel dan kunt u hier een beroep op doen.