Nieuws
Publicatiedatum: 28 maart 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Meeste klokkenluidersmeldingen gaan over sociale veiligheid

Grensoverschrijdend gedrag, angstcultuur en andere vormen van sociale veiligheid vormden in 2022 de grootste groep meldingen over misstanden bij het Huis voor Klokkenluiders. Fraude en belangenverstrengeling zijn de daaropvolgende grote groepen meldingen. Dat staat in het jaarverslag 2022 van het Huis voor klokkenluiders. Hier kunnen werknemers een werkgerelateerde melding van een misstand doen als ze dat niet willen of kunnen bij hun eigen werkgever.

Interne meldregeling

Is er in jouw organisatie nog geen regeling voor het melden van een misstand binnen uw organisatie? Maak de bestuurder dan duidelijk dat hij verplicht is hiervoor een interne meldprocedure in te stellen als er meer dan 50 medewerkers zijn. Een interne meldregeling is voor de organisatie van groot belang. Is die er namelijk niet, dan is de kans groter dat de melder direct met de zaak naar buiten treedt. Als het tot een rechtszaak komt, kan uw bestuurder zelfs een boete krijgen bij het ontbreken van een interne meldregeling. De OR heeft instemmingsrecht bij deze regeling volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).