Nieuws
Publicatiedatum: 29 mei 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Mezzo via de SER

Het informatiesysteem Mezzo is per 1 april 2013 overgenomen door de Sociaal-Economische Raad (SER). Mezzo werd door het GBIO gebruikt voor de registratie van OR’en die voor subsidiëring van scholing in aanmerking wilden komen. De SER gaat het systeem gebruiken voor onderzoek naar de scholing en vorming van de OR’en. Daarvoor is het noodzakelijk dat ondernemingsraden zelf hun gegevens voor samenstelling, zittingstermijn en scholingen blijven invoeren in het systeem. Het inloggen op het systeem gaat nog steeds via de bestaande inlogcodes. Als die niet meer beschikbaar zijn of niet meer werken, dan kunt u met de helpdesk van de Commissie Bevordering Medezeggenschap contact opnemen (070-3499563). Alleen als OR’en hun registratie bijhouden, ontstaat er een betrouwbaar overzicht. Het is de vraag of OR’en dat blijven doen nu er geen scholingssubsidie meer tegenover staat.