Nieuws
Publicatiedatum: 21 november 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Minder maatwerk en kortere cursussen door afschaffen subsidie

Een op de drie OR-en vindt dat ze te weinig scholing kunnen volgen om hun werk goed te doen. En dat zal over een paar jaar nog erger zijn: het aantal dagdelen maatwerkscholing voor de OR is de afgelopen drie jaar met ruim 10% ook afgenomen, van 5,9 naar 5,4 dagdelen. Deze afname wordt slechts gecompenseerd door een lichte stijging van het aantal open cursussen. Ook de trend van steeds kortere opleidingen en een toenemende inzet van in- en externe deskundigen zet zich door. Dat blijkt uit onderzoek van de SER naar de gevolgen van het afschaffen van de zogenaamde GBIO-subsidie.

Treurige conclusie uit het onderzoek is dat in scholingsjaar 2014-2015 slechts een kwart van alle OR-en zijn wettelijke scholingsrechten benut. Tien jaar daarvoor was dat nog 35%. En dat is jammer, want 95% van alle OR-en geeft duidelijk aan profijt van scholing te hebben. Driekwart van de OR-en volgt een maatwerkscholing, de helft volgt ook open inschrijvingscursussen. Over alle OR-en gemeten gaat 80% op cursus. OR-en in grote organisaties (> 200 werknemers) gaan bijna altijd op scholing, maar hoe kleiner de organisatie, des te minder er wordt geschoold. Bij kleine OR-en (minder dan 50 werknemers) gaat slechts de helft op scholing.

Het onderzoek ‘Ontwikkelingen in scholing van ondernemingsraden’ is uitgevoerd in opdracht van de SER door ITS/Radboud Universiteit. De onderzoekers Harry van den Tillaart en John Warmerdam geven aan dat de afschaffing van de GBIO-subsidie geen hoofdrol speelt in de afname in de scholing: dat is ‘maar’ bij een op de acht OR-en het geval.