Nieuws
Publicatiedatum: 10 september 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

MKB neemt scholingsrecht OR niet serieus

Veel bedrijven met 50 tot 100 werknemers nemen het wettelijke recht op scholing dat hun ondernemingsraad heeft niet serieus. Een op de vier OR-en uit het MKB gaat in 2012 niet eens op gezamenlijke cursus. Gaat het om individuele trainingen, dan is het nog droeviger: slechts de helft van alle OR-leden in kleine organisaties volgen zo’n cursus. En als de OR wel op scholing wil en zo netjes is die vraag voor te leggen aan de directie, weigert een op de vier MKB-directeuren wel eens de aanvraag. Bijzonder, omdat de OR niet eens om toestemming hoeft te vragen volgens de wet en het recht om scholing in de wet is verankerd. Dat blijkt uit OR Insight 2012, het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland, gemeten onder bijna 600 ondernemingsraden en hun ondersteuners, de ambtelijk secretarissen.

Scholing maakt OR effectiever
Scholing is essentieel is voor de ondernemingsraad. Om volwaardig gesprekspartner te zijn van de directie is het belangrijk te weten welke rechten en bevoegdheden de OR heeft, welke thema’s er spelen in organisaties en welke vergader- en onderhandelingsvaardigheden nodig zijn. Daarom is het recht op scholing ook vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. En terecht, zo blijkt. Hoe meer OR‘en op scholing gaan, hoe effectiever ze gebruik maken van hun medezeggenschapsrechten en bevoegdheden.