Nieuws
Publicatiedatum: 28 oktober 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Nieuwe richtbedragen OR scholing

De SER adviseert ieder jaar wat redelijke tarieven voor scholing zijn. Dit jaar is het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad vastgesteld op 1.015 euro (exclusief btw). Dat is een stuk hoger dan vorig jaar, want toen adviseerde de SER 940 euro. In dit richtbedrag zijn de tarieven voor de trainer, de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van de cursus, de eventuele reiskosten, de overheadkosten, de cursusmaterialen en dergelijke verwerkt.

Naast een maatwerkcursus is er ook de open cursus voor individuele OR-leden. Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 160 euro (exclusief btw) per dagdeel per individueel OR-lid. Dit is een lager bedrag dan vorig jaar, want toen adviseerde de SER 185 euro. In het richtbedrag  zijn verwerkt: het all in tarief voor de trainer(s)/docent(en) en medewerker(s) met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de cursus, vermeerderd met eventuele reiskosten, accommodatie- en verblijfkosten, overheadkosten, cursusmaterialen