Nieuws
Publicatiedatum: 27 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Gezondheid

Nieuwe toolkit gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid

Er is een nieuwe toolkit voor organisaties die gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen stimuleren. Aan de hand van een checklist kunnen organisaties eenvoudig afvinken wat ze al doen en op welke terreinen er verbeteringen mogelijk zijn.

Checklist

Er zijn zeven domeinen waarop organisaties kunnen acteren: mentale gezondheid & welzijn, ergonomie, herstel van werk, teamgeest & sfeer, roken & alcohol, voeding en beweging. Elk domein kent verschillende strategieën en concrete maatregelen. Deze zijn meestal makkelijk door te voeren en kosten relatief weinig geld.

Voordelen

De voordelen voor de werknemer zijn groot: een betere gezondheid, meer welzijn, een hogere tevredenheid met het werk en een groter werkvermogen. Voor de werkgever zijn de voordelen ook groot: minder verzuim- en zorgkosten, minder personeelsverloop, een hogere productiviteit en een beter bedrijfsimago.

Best practices

De toolkit bundelt best practices uit de hele Europese Unie en wetenschap. Het project is tot stand gekomen met Europese subsidie onder leiding van Chrodis Plus. Voor Nederland was het RIVM de projectpartner. De toolkit is te downloaden via het arboportaal van de rijksoverheid.