Nieuws
Publicatiedatum: 15 januari 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Nog steeds geen onderzoek naar medezeggenschap door Asscher

Hoewel het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid normaliter elke drie jaar een onderzoek houdt naar de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), is dat nu al sinds 2011 niet meer uitgevoerd. Eerder in 2015 beloofde minister Asscher van SZW om nog dat jaar het onderzoek uit te voeren, maar dat is dus niet gebeurd. De SOMZ (Stichting Onderzoek Medezeggenschap) verwacht ook niet dat op korte termijn een onderzoek zal plaatsvinden. Er heeft namelijk nog geen aanbesteding plaatsgevonden.

SBI Formaat en Performa OR organiseren een jaarlijks terugkerend trendonderzoek naar de stand van de medezeggenschap. Ook u kunt daaraan meedoen.