Nieuws
Publicatiedatum: 1 maart 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Onderzoek naar OR Scholing

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil de ontwikkelingen van scholing van OR-leden en ondernemingsraden onderzoeken. Directe aanleiding hiervoor is de wetswijzing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in 2013 en de daarmee gepaard gaande afschaffing van het GBIO. Het onderzoek moet meer informatie opleveren over het gebruik van scholing sinds deze wijziging. Ook wordt onderzocht wat de scholingsbehoeften van OR’en zijn en welke ontwikkelingen in werkvormen er zijn. Het ITS Radboud Universiteit Nijmegen gaat het onderzoek voor de SER uitvoeren. Het onderzoek zal binnenkort van start gaan en wellicht wordt u hiervoor benaderd. In de zomer van dit jaar worden de resultaten al bekendgemaakt.