Nieuws
Publicatiedatum: 6 mei 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

OR benut scholingsrecht onvoldoende

Een OR-lid heeft recht op minimaal 5 scholingsdagen per jaar. Slechts 3% van de OR-leden gebruikt het scholingsrecht volledig, zo blijkt uit onderzoek van FNV Bondgenoten en FNV Formaat. Gemiddeld heeft 15% van de OR-leden in 2013 zelfs helemaal geen scholing gevolgd. Uit het onderzoek blijkt verder dat OR-leden vorig jaar maximaal 3,5 dag aan scholing volgden.

Ruim een derde van de respondenten volgde minder scholing dan de jaren daarvoor. Zij gaven aan dat er door de crisis minder geld is voor scholing. Ook is de werkdruk in de organisatie erg hoog zodat het niet lukt om op scholing te gaan. Soms houdt de bestuurder de scholing tegen. Dat is opmerkelijk, omdat de OR een wettelijk scholingsrecht heeft. De OR kan de scholing eenvoudig afdwingen. Toch doen OR’en dit meestal niet en beknibbelen ze op hun scholingsrecht. OR’en volgen dan geen of minder dagdelen scholing.

Sinds 1 januari 2013 zijn de WOR-heffing en de GBIO-subsidie verdwenen. De WOR is hierna gewijzigd. Op het gebied van scholing is de wet toen uitgebreid. In artikel 18 van de WOR staat nu dat OR-leden recht hebben op scholing van voldoende kwaliteit. Bovendien staat in artikel 22 van de WOR dat de kosten van de scholing voor rekening van de bestuurder komen. Dit wordt het ‘versterkt scholingsrecht’ genoemd. Maar liefst 72% van de respondenten niet wist wat dit betekende.