Nieuws
Publicatiedatum: 31 oktober 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
zieke werknemer

OR krijgt meer invloed op arbobeleid

Het kabinet wil de positie van ondernemingsraden bij arbobeleid aanzienlijk versterken. Er komt meer controle of er wel een OR is in organisatie met meer dan 50 werknemers en of er wel een RI&E is, het adviesrecht van de OR wordt uitgebreid rond de invoering van technologische vernieuwingen die effect hebben op de arbeidsomstandigheden. Het instemmingsrecht op de monitoring van het arbobeleid wordt versterkt. En er komt meer aandacht voor scholing voor OR’en over arbo.

 

Arbovisie 2040

Dat blijkt uit de Arbovisie 2040, die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 30 oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Hoe de maatregelen precies worden ingevuld, is nog de vraag. De Arbovisie geeft alleen contouren aan voor een nieuw stelsel van arboregels en -dienstverlening. Uiteindelijk doel van de Arbovisie is dat er in 2040 geen enkele dode meer valt op of door het werk. Nu zijn er dagelijks nog 275 arbeidsongevallen, waarvan 10 met dodelijke afloop. Ook is een flink deel van het ziekteverzuim werkgerelateerd.

 

Werkgevers

Het kabinet wil werkgevers stimuleren een beter arbobeleid te voeren, door onder meer:

  • werkgevers via boetes én beloningen in preventie te laten investeren;
  • meer te controleren op de naleving op de aanwezigheid van een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak om de risico’s te verkleinen;
  • het introduceren van een laagdrempelige start-RI&E voor MKB-ondernemers, met preventie als uitgangspunt, die later moet worden aangevuld tot een volledige RI&E;
  • de verantwoordelijkheid beter te regelen an werkgevers of opdrachtgevers en opdrachtnemers (zoals zzp’ers) bij werken in een keten.