Nieuws
Publicatiedatum: 20 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
RI&E

Naleving RI&E en plan van aanpak vooral bij kleine bedrijven onvoldoende

Organisaties beter informeren over de verplichting van een RI&E, het ondersteunen van organisaties bij het opstellen van een goede RI&E en een beter toezicht op de naleving door de arbeidsinspecties, langs deze drie programmalijnen wil Karien van Gennip het aantal organisaties met een RI&E verhogen en de kwaliteit verbeteren. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer van 13 juni. 

Minder dan 50% 

Ongeveer 50% van de organisaties heeft een RI&E en plan van aanpak. Bij organisaties met minder dan 25 werknemers ligt dit percentage nog lager en als ze al een RI&E hebben, is de kwaliteit vaak onvoldoende. Elke organisatie is verplicht om samen met de werknemers – vaak vertegenwoordigd door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging – het arbobeleid in een RI&E en plan van aanpak vast te leggen en regelmatig te evalueren. 

Arbovisie 2040 

De minister werkt maatregelen uit om organisaties te ondersteunen een preventief arbobeleid te voeren. Daar horen ook een goede RI&E en plan van aanpak bij. Deze maatregelen zullen worden gepubliceerd in Arbovisie 2040. 

Rol OR bij vormgeving arbobeleid

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. De OR moet daar goed op letten. Zorg ervoor dat de eigen RI&E altijd up to date is en als er reden tot aanpassingen zijn, geef dat dan aan bij de bestuurder. Een nieuwe of aangepaste RI&E moet altijd langs de ondernemingsraad voor instemming.