Nieuws
Publicatiedatum: 25 augustus 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

OR Schoolt steeds minder

Het aantal OR’en dat zich schoolt neemt al jaren af. Volgens de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER  daalde het gemiddeld aantal dagdelen dat ondernemingsraden een scholing volgden in 2013 ten opzichte van 2012. De commissie ziet een afname met 6,5 procent voor collectieve OR-scholing en 5,6 procent bij individuele scholing. Veel scholingsinstituten merken een veel grotere teruggang (ruim 33%) in het aantal gegeven dagdelen en een daling van 40% in het aantal gegeven maatwerkcursussen. Het grote verschil in teruggang tussen de genoten en de gegevens scholing is opmerkelijk. Volgens de CBM is dat verschil te verklaren doordat OR’en kritischer zijn geworden op de inhoud van een cursus en op de cursusprijs. Daardoor kijken OR’en meer naar andere vormen van onderwijs en naar andere aanbieders dan de traditionele scholingsinstituten.