Nieuws
Publicatiedatum: 18 september 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

OR-werk nog steeds rem op loopbaan

OR-werk nog steeds rem op loopbaan Vroeger kreeg de werknemer die overwoog zich kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad maar al te vaak te horen dat dit niet goed voor zijn loopbaan was. Ook al keert het tij heel langzaam, nog steeds vindt de helft (49%) van de OR-leden dat zitting nemen in de OR slecht is voor je loopbaan. In de non profit ligt dat percentage nog wat hoger (55%), in het bedrijfsleven wat lager (40%).

Waardering OR-werk
Gelukkig staat daar ook veel tegenover: drie op de vier OR-leden voelt zich gewaardeerd door de achterban, bij grote organisaties is dat zelfs vier op de vijf. Bovendien vinden acht van elke tien OR-leden dat het OR-werk een boost geeft aan kennis en vaardigheden. Meer dan 60% van de medezeggenschappers doet volop nieuwe kennis en ervaring op over wat er in de organisatie speelt, zoals arbo, HR-beleid en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast scherpt het OR-werk individuele competenties aan, zoals omgang met de directie, communicatie en vergaderen. Deze cijfers blijken uit OR Insight 2012, het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland, gemeten onder bijna 600 ondernemingsraden en hun ondersteuners, de ambtelijk secretarissen.