Nieuws
Publicatiedatum: 10 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Diversiteit

Quotum voor vrouwelijke toezichthouders op komst

Er komt een diversiteitsquotum voor de toezichthouders van de circa 135 beursgenoteerde bedrijven: ten minste een derde van elke raad van commissarissen moet gaan bestaan uit vrouwen en een derde uit mannen. Voor alle andere 5.000 grote besloten vennootschappen komt er in plaats van een quotum een verplicht ‘actieplan diversiteit’. Dat is de essentie uit een wetsvoorstel dat het kabinet op 3 juli voor advies aan de Raad van State heeft gestuurd. Het voorstel is nog niet openbaar zolang het bij de Raad van State ligt.

Horizonbepaling

Het quotum gaat niet direct in, maar kent een zogenaamde horizonbepaling van acht jaar. Tot die tijd is er geen bindend quotum, maar alleen streefcijfers en een ‘ingroeiquotum’. Beiden worden over vijf jaar geëvalueerd en dan is er nog drie jaar totdat het diversiteitsquotum definitief is. De nieuwe wet is vooral bedoeld om meer vrouwen in toezichthoudende functies bij grote bedrijven te krijgen. Bij beursgenoteerde ondernemingen is dat nu pas 18,4%. Het wetsvoorstel is in lijn met het SER-advies ‘Diversiteit in de top: tijd voor versnelling’.

Aanbevelingsrecht

Dat betekent werk aan de winkel voor de OR. OR’en van beursgenoteerde ondernemingen hebben al het recht om een derde van het aantal leden van de RvC voor de dragen, conform artikel 158 lid 6 van het tweede Burgerlijk Wetboek. Is het aantal RvC-leden niet deelbaar door drie, dan geldt het naastgelegen lagere getal dat deelbaar is door drie. OR’en van niet-beursgenoteerde ondernemingen die wel behoren tot de 5.000 grootste besloten vennootschappen kunnen meepraten over het opstellen en evalueren van het ‘actieplan diversiteit’.