Nieuws
Publicatiedatum: 13 november 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Richtprijzen maatwerktrainingen weer lager

De SER maakt sinds de afschaffing van het GBIO ieder jaar de richtbedragen voor OR-cursussen bekend. Deze richtbedragen geven een indicatie van wat redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Het zijn richtbedragen, geen wettelijke voorschriften. Hierdoor hebben ondernemingsraden en bestuurders enig houvast van de scholingskosten. De SER heeft voor 2015 zijn de richtbedragen voor een maatwerktraining voor ondernemingsraden op 940 euro per dagdeel (ochtend, middag of avond) vastgesteld. Dat is lager dan het bedrag van 2014. Voor dit jaar geldt namelijk een bedrag van 1.010 euro. In 2013 was het bedrag nog hoger, namelijk 1094 euro. Bij deze bedragen zijn de accommodatiekosten niet meegenomen. Die komen er dus bij als u de training buiten uw organisatie volgt.

 
Open trainingen
Naast maatwerktrainingen zijn er ook open trainingen voor individuele OR-leden. Daarvoor heeft de SER ook richtbedragen. Dat is voor 2015 185 euro per dagdeel per individueel OR-lid. Dat is iets hoger dan in 2013 en 2014. Toen was het bedrag 180 euro. Bij de open trainingen zijn de bedragen inclusief accommodatiekosten.
Wilt u meer weten over de richtbedragen, bekijk dan de SER-notitie Richtbedragen OR-scholing 2015.