Nieuws
Publicatiedatum: 30 september 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

SER adviseert: GBIO verdwijnt, wijziging in de WOR

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een advies uitgebracht over de toekomst van het GBIO, het scholingsfonds voor medezeggenschap. De SER constateert dat het draagvlak voor gesubsidieerde scholing is verminderd en dat er een nieuw systeem moet komen voor OR-scholingen. Inmiddels heeft het kabinet positief gereageerd op dit advies. Het is de bedoeling dat de zogenaamde WOR-heffing, die ondernemingen betalen om OR- scholing te bevorderen, geheel verdwijnt. Het GBIO en de subsidieregeling zullen ook verdwijnen. Het scholingsrecht van OR-leden blijft in de WOR staan.

Richtbedrag voor scholing

Om OR’en houvast te bieden bij gesprekken met de bestuurder over een scholingsprogramma of een opleidingsbudget adviseert de SER om een richtbedrag voor scholingskosten op te nemen in de WOR. Toch is het goed mogelijk dat er in de toekomst geschillen ontstaan tussen uw OR en de bestuurder over het volgen van scholing. Volgens de SER moet er daarom een wettelijke geschillenregeling komen. Het kabinet wil hierover eerst nog met de SER overleggen voordat de WOR hierop wordt aangepast. De kwaliteit van de scholing en scholingsinstituten wordt niet wettelijk vastgelegd, maar sociale partners en brancheverenigingen kunnen hierover richtlijnen opstellen. Het advies wordt verwerkt in de voorstellen om de WOR te wijzigen.